Menu Close

ทักษะความจำเป็นเฉพาะความพิการ

ทักษะความจำเป็นเฉพาะความพิการ

ทักษะความจำเป็นเฉพาะความพิการ เรื่อง การใช้walker จัดทำโดย นส.สุพัตรา อินทะกูล นักกายภาพบำบัด เขต5

ทักษะความจำเป็นเฉพาะความพิการ

การฝึกใช้รถวีลแชร์ นางสาว สุพัตรา อินทะกูล นักกายภาพบำบัด ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา