Menu Close

ทักษะทางสังคม

การฝึกทักษะทางสังคม

กิจกรรมทักษะทางสังคม จัดทำโดย นางชฎาพร วิรุฬห์คชัย หน่วยบริการห่วยแถลง

การฝึกทักษะทางสังคม เรื่องการทำนมชมพู

จัดทำโดย ครู บุคลากร ศกศ.เขต11 จ.นม. หน่วยบริการเทพารักษ์

การฝึกทักษะทางสังคม เรื่องการเทน้ำลงแก้วไม่ให้หกเลอะเทอะ

การปฏิบัติตนในการรับปนะทานอาหารร่วมกับผู้อื่น การเทน้ำหรือเครื่องดื่มโดยไม่หกเลอะเทอะ จัดทำโดยนางสาวศิริพร เจิมกลาง ศูนย์ฯสาขาคง

การฝึกทักษะทางสังคม เรื่องการเทน้ำลงแก้วไม่ให้หกเลอะเทอะ

โดย นางสาวนลนีย์ คงไชย ตำแหน่งครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา