กิจกรรมรับมอบเก้าอี้ล้อเข็นแก่เด็กพิการ ระหว่างวันที่ 4-6 มี.ค.63
โดยได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)

4 มี.ค.63 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.11 จ.นครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียน จัดกิจกรรมรับมอบเก้าอี้ล้อเข็นแก่เด็กพิการ ระหว่างวันที่ 4-6 มี.ค.63 โดยได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย) โดยมี ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.11 จ.นครราชสีมา กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะทำงานจากมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย) จากนั้น คุณภัคธดา สุวรรณนวล ผู้จัดการมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย) กล่าวความเป็นมาและความสำคัญของการจัดทำโครงการดังกล่าว ให้กับครู ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบข้อมูลโครงการ หลังจากนั้นมีการปรับเก้าอี้ล้อเข็นให้เหมาะสมกับเด็กและรับมอบเก้าอี้ล้อเข็นให้กับเด็กๆได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนการทำกิจกรรมต่างๆ ณ โดมเอนกประสงค์ ศกศ.11 จ.นครราชสีมา