Menu Close

กิจกรรม “ปีใหม่สุขสันต์วันเด็กสุขี” ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการเฉลิมพระเกียรติ

วัน ศุกร์ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566นางมันทนา โพธิ์กัณฑ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา นางสมจิตร อุทัยบาล หัวหน้าหน่วยบริการ เขต 2🔸คณะครูและบุคลากรหน่วยบริการ เขต 2นำนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม “ปีใหม่สุขสันต์วันเด็กสุขี” ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนเพชรมาตุคลา โดยมี นายไพรัตน์ อินทร์ปัญญา นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานในพิธี🔸โดยมีกิจกรรมดังนี้การแสดงของนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรม มอบของขวัญปีใหม่ และหน่วยงานส่วนราชการ องค์กรเอกชน เจ้าของกิจการต่างๆ ให้การสนับสนุนของรางวัล โรงบุญ ในการจัดกิจกรรม ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา