Menu Close

กิจกรรม “ปีใหม่สุขสันต์วันเด็กสุขี” ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการโชคชัย

วันพุธ ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566นางมันทนา โพธิ์กัณฑ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา นางสมจิตร อุทัยบาล หัวหน้าหน่วยบริการ เขต 2🔹คณะครูและบุคลากรหน่วยบริการ เขต 2นำนักเรียนและผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม “ปีใหม่สุขสันต์ วันเด็กสุขี” โดยมี นายธรรมธรรศ ทองสำโรง นายอำเภอโชคชัย เป็นประธานในพิธี🔹โดยมีกิจกรรมดังนี้การแสดงของนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการโชคชัย กิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ และหน่วยงานส่วนราชการ องค์กรเอกชน เจ้าของกิจการต่างๆ ให้การสนับสนุนของรางวัล โรงบุญ ในการจัดกิจกรรม ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการโชคชัย