Menu Close

กิจกรรม “ปีใหม่สุขสันต์วันเด็กสุขี” ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการห้วยแถลง

วัน ศุกร์ ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
นางสมจิตร อุทัยบาล หัวหน้าหน่วยบริการ เขต 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา11 จังหวัดนครราชสีมา
-คณะครูและบุคลากรหน่วยบริการ เขต 2
นำนักเรียนและผู้ปกครอง
เข้าร่วมกิจกรรม “ปีใหม่สุขสันต์วันเด็กสุขี” โดยมี นางสาววิชุดา อุ่มกิ่ง ปลัดอำเภอห้วยแถลง เป็นประธานในพิธี

-โดยมีกิจกรรมดังนี้
การแสดงของนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการห้วยแถลง
กิจกรรม มอบของขวัญปีใหม่
และหน่วยงานส่วนราชการ องค์กรเอกชน เจ้าของกิจการต่างๆ ให้การสนับสนุนของรางวัล โรงบุญ ในการจัดกิจกรรม ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา