Menu Close

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่70 ประจำปีการศึกษา2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด(กลุ่มการศึกษาพิเศษ) ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

​เด็กหญิงณัฏฐณิชา​  ชูจิตต์

ได้​รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ

ในการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม​ Paint ตามจินตนาการ

ประเภทความพิการ บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 13-18 ปี

 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด

ครูผู้ฝึกซ้อม : นางชีวารัตน์​ ฐานไชยยิ่ง