Menu Close

คณะครูบุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่เนื่องใน "วันวิสาขบูชา"

      วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน์ ผอ. ศกศ.11 นม. มอบหมายให้คณะครูบุคลากร นำผู้ปกครองและนักเรียนเดินทางไปเรียนรู้นอกสถานที่ เนื่องในสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” โดยร่วมทำกิจกรรม ฟังธรรมเทศนา ถวายสังฆทาน กราดน้ำ รับพร เวียนเทียน และการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ วัดสมานมิตร ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา