Menu Close

คณะครูบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ร่วมทำกิจกรรม 5ส

                    วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คณะครูบุคลากร ศกศ.11 นม. ร่วมทำกิจกรรม 5ส ตามพื้นที่คณะสีที่ได้รับมอบหมาย สีส้ม สีชมพู สีฟ้า สีเขียว เพื่อปรับภูมิทัศน์อาคารสถานที่ และบริเวรโดยรอบให้พร้อมแก่การให้บริการนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เจตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา