Menu Close

คณะครู และบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ร่วมทำกิจกรรม 5ส

คณะครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมาร่วมทำกิจกรรม 5ส

             วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 คณะครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมาร่วมทำกิจกรรม 5ส ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายตามคณะสี โดยสีส้มและสีฟ้า รับผิดชอบบ้านพักผู้ปกครองหลังที่ 1 สีชมพู และสีเขียว รับผิดชอบบ้านพักผู้ปกครองหลังที่ 2 เป็นการปรับภูมิทัศน์บริเวรภายในและภายนอกอาคารบ้านพักผู้ปกครอง เพื่อพร้อมให้บริการนักเรียนและผู้ปกครอง ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จ.นครราชสีมา