Menu Close

คณะครู และบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ร่วมทำกิจกรรม 5ส

           วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ. ศกศ.11 นม. มอบหมายให้คณะครู บุคลากรร่วมทำกิจกรรม 5ส ตามพื้นที่คณะสีที่ได้รับมอบหมายสีส้ม สีชมพู สีฟ้า สีเขียว การปรับภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ และบริเวรโดยรอบ เพื่อพร้อมแก่การให้บริการนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา