Menu Close

คณะครู และบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ร่วมทำกิจกรรม 5ส

        วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ. ศกศ.11 นม. พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะครู และบุคลากรร่วมทำกิจกรรม 5ส ตามพื้นที่คณะสีที่ได้รับมอบหมายสีส้ม สีชมพู สีฟ้า สีเขียว ทำความสะอาดเช็ดกระจก บริเวณรอบอาคารสิริวิทยาธรเป็นการปรับภูมิทัศน์ เพื่อให้พร้อมแก่การให้บริการนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา