Menu Close

ครูและบุคลากรหน่วยบริการคง และหน่วยบริการคง(ตาจั่น) ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565
นายอาคมณ์ พันธุ์สง่า แพทย์แผนไทยหน่วยบริการเขต 6 นางสาวสุนิสา ถิ่นพุดซา หัวหน้าหน่วยบริการคง (ตาจั่น) และนางสาวจรัส เขตชมภู หัวหน้าหน่วยบริการคง
-ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 – พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ถนนหน้าธนาคารออมสินสาขาคง อำเภอคง โดยมีนายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง เป็นประธานในพิธี