Menu Close

จัดกิจกรรม”ปีใหม่สุขสันต์ วันเด็กสุขี” ประจำปี 2565 โดยมีนางสาวธนวรรณ เกษเมธีการุณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยแถลง ร่วมเปิดงานและบริจาคขนม ตุ๊กตา ให้กับเด็กพิการหน่วยบริการห้วยแถลง

วันอังคาร ที่ 11 มกราคม 2565
นางสาวรัฐคุณ จันทะรัง หัวหน้าหน่วยบริการห้วยแถลง
นายอุกฤษฏ์ ทองสันทัด นักกายภาพบำบัดหน่วยบริการเขต2
นายวราธรณ์ จ่าคิ้ม พนักงานราชการ
นางชฎาพร วิรุฬห์คชัย บุคลากรหน่วยบริการห้วยแถลง ปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วยบริการห้วยแถลง
จัดกิจกรรมปีใหม่สุขสันต์ วันเด็กสุขขี ปี2565
โดยมีท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยแถลง ร่วมเปิดงานและร่วมบริจาคขนม ตุ๊กตา ให้กับเด็กพิการหน่วยบริการห้วยแถลง