Menu Close

จัดกิจกรรม”ปีใหม่สุขสันต์ วันเด็กสุขี” ประจำปี 2565โดยมีนายพิชัย แจ้งจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ให้เกียรติเป็นผู้มอบของรางวัลและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนหน่วยบริการจักราช

วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2565
นางสาวพิกุล วงษาเวียง หัวหน้าหน่วยบริการจักราช
นางสาวปาริชาติ บุคลากรหน่วยบริการจักราช ปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วยบริการจักราช
มีนักเรียนมารับบริการจำนวน 7 ราย

  • จัดกิจกรรม”ปีใหม่สุขสันต์ วันเด็กสุขี” ประจำปี 2565
    โดยมีนายพิชัย แจ้งจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ให้เกียรติเป็นผู้มอบของรางวัลและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนหน่วยบริการจักราช 7 ราย
    ผลได้รับ นักเรียนและผู้ปกครองได้รับประสบการณ์ และแสดงความสามารถ และร่วมกิจกรรมปีใหม่สุขสันต์ วันเด็กสุขขี ประจำปี 2565 เป็นอย่างดี