Menu Close

นางสาวจรัส เขตชมภู หัวหน้าหน่วยบริการคงเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/และ กบอ.คง

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ.2565 นางสาวจรัส เขตชมภู หัวหน้าหน่วยบริการคง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/และ กบอ.คง ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือน กันยายน 2565โดยมี นายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมคงสามัคคี โรงเรียนชุมชนคงวิทยา อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา