Menu Close

นำนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอายุ 5-11 ปี เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer (ฝาส้ม) เข็มที่ 1

            วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน์ ผอ. ศกศ.11 นม. พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร นำนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer (ฝาส้ม) เข็มที่ 1 ช่วงเข้าอายุ 5-11 ปี จำนวน 5 คน และช่วงบ่ายอายุ 15 ปีขึ้นไปจำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 6 คน เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ณ จุดฉีดวัคซีน ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา