Menu Close

ประชุมประจำเดือนครูและบุคลากร ศกศ.11 นม. ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนเมษายน 2565

       วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ. ศกศ.11 นม. เป็นประธานการประชุมประจำเดือนเมษายน 2565 คณะครู บุคลากร การมอบบัตรประจำตัวแก่บุคลากรใหม่ การแสดงความยินดีแก่ครูครูผู้ทรงคุณค่าแห่ง ศกศ.11 นม. ในการเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นสายสะพาย การอวยพรวันเกิดแก่ผู้ที่มีวันคล้ายนวันเกิดแก่ผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคม การนิเทศ กำกับ ติดตาม กลุ่มบริหารทั้ง 4 กลุ่มงาน งานหน่วยราชการ งานช่วยราชการ งานห้องเรียนคู่ขนานในการปฏิบัติราชการที่ผ่านมา พร้อมร่วมวางแผนปฏิบัติราชการ และการมอบหมายนโยบายต่าง ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Line Meeting โดยแพร่ภาพไปยังหน่วยบริการทั้ง 32 อำเภอ ณ ห้องประชุมโคราช ศกศ.11 นม.