Menu Close

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนที่มารับบริการ
ได้แสดงความกตัญญกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และแสดงความระลึกถึงครูบาอาจารย์
โดยในกิจกรรมประกอบด้วย พิธีไหว้ครู พิธีเจิมหนังสือเรียนและพิธีมอบเครื่องแบบนักเรียน
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11 จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยบริการห้วยแถลง