ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการพระทองคำ เป็นตัวเเทนมอบน้ำดื่มและสิ่งของเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19

        วันที่ 20 ก.ค. 2564 บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการพระทองคำ เป็นตัวเเทนมอบน้ำดื่มและสิ่งของเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ที่จะมารักษาตัวอยู่ที่ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ในชุมชน ณ หอ ประชุมปริสุทฺโธ ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ โดยมี นายธรรมธรรศ ทองสำโรง นายอำเภอพระทองคำ และ นายกิตติศักดิ์ ตั้งศิริวัฒนวงศ์ นายกเทศบาลพระทองคำ เป็นผู้รับมอบ