Menu Close

รอง ผอ.ศกศ.11 นม. นำผู้ปกครองและนักเรียน เข้ารับทุนการศึกษาประจำปี 2565 รายได้จากการจำหน่ายผ้ารำสดุดีท้าวสุรนารี

       วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นายกิตติศักด์ หงส์บัวภา รอง ผอ.ศกศ.11 นม. นำคณะครูและบุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้ารับทุนการศึกษาประจำปี 2565 จากการจำหน่ายผ้ารำสดุดีท้าวสุรนารีหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว เป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 311 ทุน ๆ ละ 5000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,555,000 บาท โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นม. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีฯ ณ MCC HALL เดอะมอลล์โคราช