รับมอบปัจจัยพื้นฐาน จากพระอนันตชัย อภินันโท วัดศาลาลอย

        9 ส.ค. 64 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ. 11 นม. พร้อมด้วยครูและบุคลากรรับมอบปัจจัยพื้นฐาน จากพระอนันตชัย อภินันโท วัดศาลาลอย เพื่อมอบให้แก่นักเรียนที่มีความต้องการจำป็นพิเศษเพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนในช่วงสภาวะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ห้องธุรการ กลุ่มบริหารทั่วไป อาคารสิริวิทยาทร ศูนย์ฯ เขตฯ 11 จ.นครราชสีมา