ร่วมการประชุมสภากาแฟ หน.ส่วนราชการ ประจำเดือน มี.ค. 63
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ

        3 มี.ค. 63 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.11 จ.นครราชสีมา พร้อมด้วยครูบุคลากรร่วมการประชุมสภากาแฟ หน.ส่วนราชการ ประจำเดือน มี.ค. 63 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการซึ่ง สนง.คลัง จ.นม. เป็นเจ้าภาพ โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธาน ณ จวนผู้ว่าราชการ จ.นครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา