ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ
เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของนางสาวบุญเหลือที่ได้พลีชีพเพื่อชาติต่อสู้กับอริราชศัตรู

4 มี.ค. 63 นางกานต์พิชชา ฤทธิไชย หน.กลุ่มบริหารทั่วไป ได้รับมอบหมายจาก ผอ.ศกศ.11 จ.นม. พร้อมคณะครูบุคลากร(คณะสีเขียว) ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือเพื่อระลึกถึงวีรกรรมของนางสาวบุญเหลือที่ได้พลีชีพเพื่อชาติต่อสู้กับอริราชศัตรู โดยมี นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รอง ผวจ.นครราชสีมา ผู้แทน ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธาน และ หน.ส่วนราชการร่วมพิธีดังกล่าว ณ รร.บุญเหลือวิทยานุสรณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา