Menu Close

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2565 นางปาณิสรา แจ่มดวง หัวหน้าหน่วยบริการปากช่อง(กลางดง) เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการบริหารงานอำเภอคณะกรรมการรักษาความมั่นคง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันทุกตำบล ครั้งที่ 9/2565 . ณ ศาลาประชาคมเมืองปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่องเป็นประธาน