Menu Close

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2565 นายสามารถ รัตนันยา หัวหน้าหน่วยบริการสูงเนิน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอสูงเนิน ครั้งที่9/2565 ประจำเดือนกันยายน2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอสูงเนิน เป็นประธานการประชุม