Menu Close

วันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 นายสามารถ รัตนันยา หัวหน้าหน่วยบริการสูงเนิน และนางสาวพัชริดา กนกอริยรักษ์ บุคลากรหน่วยบริการสูงเนิน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามเเนวพระราชดำริ เขาสามสิบส่าง ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้ง หัวหน้าหน่วยราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เเละประชาชน