Menu Close

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2565

ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้
-นางสาว​วรรณ​ภา​ รัตต​ะคุ หัวหน้า​หน่วย​บริการ​เขต​ 3
-นางสาวพรรษา วงค์ไชย นักกายภาพบำบัดเขต 3
-นายกฤษณพล คำมีภักดี และ นางสาวลักษมณ นิลจันทร์ แพทย์แผนไทยเขต 3
-นางสาวศศิพร มินดอน บุคลากรหน่วยบริการปักธงชัย
เป็นวิทยากรให้ความรู้การดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในโรงเรียนศีลห้าชราสุข ในหัวข้อเรื่อง
-ความรู้เรื่อง อาการปวดหลัง
-กายบริหารท่าฤาษีดัดตน
-สรรพคุณของน้ำสมุนไพร ตะไคร้มะนาวอัญชัน
โดยมี พระครูโสภณประสิทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดม่วงสระน้อย เป็นประธานในการอบรม ณ หอประชุม โรงเรียนวัดม่วงสระน้อย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา