Menu Close

วัน​ที่ 26 และ 28 สิงหาคม​ 2565

ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายกิติศักดิ์​ หงษ์บัวภา รอง​ผู้​อำนวย​การ ศกศ.11 จ.นม.นางมันทนา โพธิ์กัณฑ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศกศ.11 จ.นม.นางสาวมุกดา จ้อจันทึก หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 2นางสมจิตร อุทัยบาล หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาว​วรรณ​ภา​ รัตต​ะคุ หัวหน้า​หน่วย​บริการ​เขต​ 3 พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร หน่วยบริการเขต 3 เป็นวิทยากร​ให้ความรู้ ​เรื่องการคัดกรองทางการ​ศึกษา​สำหรับ​นักเรียน​ที่มีความ​ต้องการ​จำ​เป็นพิเศษ​ ห้องประชุม ชั้น 2 ณ โรงเรียนสมเด็จ​พระธีรญาณมุนี โดยมี ดร.สุธาสินี สว่างศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี เป็นประธานเปิดการอบรม