Menu Close

วันพฤหัสบ​ดี​ที่ 4 สิงหาคม​ 2565

  • นางสาววรรณ​ภา รัตตะคุ หัวหน้าหน่วยบริการเขต 3
  • นางสาวศิริรัตน์ แซ่ลิ่ม หัวหน้าหน่วยบริการปักธงชัย
  • นางสาวพรรษา วงค์ไชย นักกายภาพบำบัดเขต 3 และ ผู้ปกครอง นักเรียน หน่วย​บริการ​ปักธงชัย​
  • เข้าร่วมโครงการ สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุง​สุข สร้างรอยยิ้ม​ให้​ประชาชน​ประจำปีงบประมาณ 2565 (จังหวัด​เคลื่อนที่)​ ณ โรงเรียน​บ้านหลุมเงิน อำเภอปักธงชัย โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี