Menu Close

วันพฤหัสบ​ดี​ที่ 30 มิถุนายน​ 2565

  • หน่วยบริการเขต 3 ได้แก่ หน่วยบริการปักธงชัย หน่วยบริการครบุรี หน่วยบริการเสิงสาง และหน่วยบริการวังน้ำเขียว เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา