Menu Close

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ร่วมแสดงความยินดีกับผอ.เทวฤทธิ์ สิทธินอก ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำใส

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564
นายตรรกเวทย์ ตงศิริ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย บุราณรมย์ หัวหน้าบริหารทั่วไป2
นายพุทธพงษ์ เฉลยศาสตร์ หัวหน้าสาขา/หน่วยบริการสีคิ้ว และนางสาวอินทุกานต์ พันธุ์สะอาด บุคลากร สาขา/หน่วยบริการสีคิ้ว
ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี กับ ผอ.เทวฤทธิ์ สิทธินอก ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำใสและประสานงานขอสถานที่จัดตั้งหน่วยบริการภูกระโดน