Menu Close

วันอังคาร ที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ครู บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการสูงเนิน นำนักเรียน จำนวน 5 ราย ไปรับวัคซีน Pfizer ณ โรงพยาบาลสูงเนิน

วันอังคาร ที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ครู บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการสูงเนิน นำนักเรียน ไปรับวัคซีน Pfizer จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1.นายอัคฆ์เดช เเขพรมราช 2.เด็กชายยศปกรณ์ ตู้ฉะกาจ 3.เด็กชายธุวานนท์ ทองมี 4.เด็กหญิงกมลวรรณ บุญดีดวงรุ่ง 5.นางสาวกนกรดา กรโคกกรวด ณ โรงพยาบาลสูงเนิน