Menu Close

ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ด.ญ.กัญญารัตน์ หอมกระโทก พิการทางสติปัญญา
ถูกพ่อแม่ทอดทิ้ง อาศัยอยู่กับ 2 ตา ยาย

ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ด.ญ.กัญญารัตน์ หอมกระโทก พิการทางสติปัญญา ถูกพ่อแม่ทอดทิ้ง อาศัยอยู่กับ 2 ตา ยาย

         ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.11 จ.นม. ได้มอบหมายให้นายสิทธิชัย ทวีสิงห์ หัวหน้าหน่วยบริการครบุรี และนางสาววรรณิศา ลาดกระโทก บุคลากรหน่วยบริการครบุรี ลงพื้นที่รับสมัครนักเรียนพิการรายใหม่ ด.ญ.กัญญารัตน์ หอมกระโทก พิการทางสติปัญญา อาศัยอยู่กับตายาย น้องถูกพ่อแม่ทิ้งตั้งแต่คลอดมาได้เพียง 5 วัน เพื่อรับเข้าเรียนที่ ศกศ.11 จ.นม. หน่วยบริการครบุรี สืบเนื่องจาก ศกศ.11 จ.นม. ได้ทราบข้อมูลจากโลกออนไลน์ทางเพจนางฟ้าซาลอน is at อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ในช่วงเย็นของวันที่ 17 มี.ค.64 วันรุ่งขึ้นทาง ศกศ.11 จ.นม. ได้ดำเนินการและแก้ปัญหาทันที บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายขอความร่วมมือทุกภาคส่วนของสังคม สนับสนุนส่งเสริม ช่วยเหลือ เกื้อกูล ห่วงใย “สร้างสายใยรักแห่งความห่วงใย การศึกษาพิเศษไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง…”