ศกศ.11 จ.นครราชสีมา หน่วยบริการ เขต 4 จัดกิจกรรมปีใหม่สุขสันต์ วันเด็กสุขี ประจำปี 2563

        7 ม.ค. 63 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณโรจน์ ผอ.ศกศ.11 จ.นครราชสีมา นางสาวจิราพร คงโนนกอก ครู คศ.1 หัวหน้าหน่วยบริการเขต 4 คณะครู บุคลากร นำผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมปีใหม่สุขสันต์ วันเด็กสุขี โดยมีนายสรวิศ เหล่านิล ปลัดอำเภอสูงเนิน หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร เป็นประธานในพิธี และมอบทุนการศึกษาจากศูนย์การค้าเทอมินอล 21 กิจกรรมต่างๆ การแสดงของนักเรียน กิจกรรมนันทนาการ ซึ่งมีหน่วยงานส่วนราชการ องค์กรเอกชน เจ้าของกิจการต่างๆ ให้การสนับสนุนของรางวัล โรงบุญ ในการจัดกิจกรรม ณ ศกศ.11 จ.นครราชสีมา หน่วยบริการสูงเนิน