ศกศ.11 จ.นครราชสีมา หน่วยบริการ เขต 6 จัดกิจกรรมปีใหม่สุขสันต์ วันเด็กสุขี ประจำปี 2563

        6 ม.ค. 63 นายกิตติศักดิ์ หงษ์บัวภา ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ เขต11 นม. นางสาววิไลภรณ์ มรกฎเขียว ครู คศ.1 หัวหน้าหน่วยบริการเขต 6 คณะครู บุคลากร นำผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมปีใหม่สุขสันต์ วันเด็กสุขี โดยมี พ.จ.อ สำเริง หลงเทพอรชุน ปลัดอาวุโส เป็นประธานในพิธี และมอบทุนการศึกษาจากศูนย์การค้าเทอมินอล 21 พร้อมทั้งเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันศิลปหัตกรรม ระดับชาติ กิจกรรมต่างๆ การแสดงของนักเรียน กิจกรรมนันทนาการ ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ ให้การสนับสนุนของขวัญ ของรางวัล โรงบุญ ในการจัดกิจกรรม ณ ศูนย์ฯ เขต 11 จ.นม สาขาคง(สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง หลังเก่า)