Menu Close

ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการโชคชัย จัดกิจกรรม”ปีใหม่สุขสันต์ วันเด็กสุขี” ประจำปี 2565โดยมี นายสมชาย อำพันธ์กาญน์ นายอำเภอโชคชัย และคณะติดตาม และสำนักงานที่ดิสาขาโชคชัย ให้เกียรติมาเป็นผู้มอบของรางวัล

วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565
นางสาวนรินทร เพชรรัตน์
หัวหน้าหน่วยบริการโชคชัย
นางสาวอมรรัตน์ บุตรสี
บุคลากรหน่วยบริการโชคชัย ปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วยบริการโชคชัย
มีนักเรียนมารับบริการจำนวน 10 คน

  • จัดกิจกรรม”ปีใหม่สุขสันต์ วันเด็กสุขี” ประจำปี 2565
    โดยมี นายสมชาย อำพันธ์กาญน์ นายอำเภอโชคชัย และคณะติดตาม และสำนักงานที่ดิสาขาโชคชัย ให้เกียรติมาเป็นผู้มอบของรางวัล
    ผลได้รับ นักเรียนและผู้ปกครองได้รับประสบการณ์ และแสดงความสามารถ และร่วมกิจกรรมปีใหม่สุขสันต์ วันเด็กสุขี ประจำปี 2565 เป็นอย่างดี