Menu Close

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการเขต 2 ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่70 ประจำปีการศึกษา2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด(กลุ่มการศึกษาพิเศษ) ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

​เด็กชายณัฐกรณ์ ร่องพันธ์
เด็กหญิงธัญญารัตน์ โลพันดุง
เด็กหญิงนฤภร โตสันเทียะ
ได้​รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
ในการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด
​ประเภทความพิการ บกพร่องทางการได้ยิน อายุ ๗ – ๑๒ ปี
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จังหวัดร้อยเอ็ด
ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวรัฐคุณ จันทะรัง
นายธีรวุฒิ รมณ์ชิต