ออกพื้นที่ให้บริการ เข้าร่วมโครงการ"สร้างเสริมความจงรักภักดี
ต่อสภาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปี 2563

        15 ม.ค.63 นายกิตติศักดิ์ หงษ์บัวภา ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ เขตฯ 11 จ.นครราชสีมา นางสาวสิไลถรณ์ มรกฎเขียว ครู คศ.1 หัวหน่วยบริการ เขต 6 ได้มอบหมายให้นายอภิทักษ์ ขอเสริมกลาง หัวหน่วยบริการบัวใหญ่ นายวรวุฒิ พรมกัณฑ์ บุคลากรหน่วยบริการบัวใหญ่ ออกพื้นที่ให้บริการ เข้าร่วมโครงการ”สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสภาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี 2563 โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆและประชาชน ร่วมต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา