Menu Close

กิจกรรม “ศูนย์คุณธรรม สวดมนต์ทุกวันพระ” การน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

กิจกรรม “ศูนย์คุณธรรม สวด…

รอง ผอ.ศกศ.11 นม. นำผู้ปกครองและนักเรียน เข้ารับทุนการศึกษาประจำปี 2565 รายได้จากการจำหน่ายผ้ารำสดุดีท้าวสุรนารี

รอง ผอ.ศกศ.11 นม. นำผู้ปก…

คณะผู้บริหาร ครูบุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน ศกศ.11 นม. ร่วมถวายเทียนพรรษา และสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

คณะผู้บริหาร ครูบุคลากร ผ…

คณะผู้บริหาร ครูบุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน ศกศ.11 นม. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สมาธิบำบัดกับการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

คณะผู้บริหาร ครูบุคลากร ผ…

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการเขต 2 ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่70 ประจำปีการศึกษา2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด(กลุ่มการศึกษาพิเศษ) ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

​เด็กชายณัฐกรณ์ ร่องพันธ์…

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่70 ประจำปีการศึกษา2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด(กลุ่มการศึกษาพิเศษ) ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

​เด็กหญิงณัฏฐณิชา​  …

กิจกรรม “ปีใหม่สุขสันต์วันเด็กสุขี” ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการห้วยแถลง

วัน ศุกร์ ที่ 20 เดือน มก…