Menu Close

ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการโชคชัย จัดกิจกรรม”ปีใหม่สุขสันต์ วันเด็กสุขี” ประจำปี 2565โดยมี นายสมชาย อำพันธ์กาญน์ นายอำเภอโชคชัย และคณะติดตาม และสำนักงานที่ดิสาขาโชคชัย ให้เกียรติมาเป็นผู้มอบของรางวัล

วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 25…

จัดกิจกรรม”ปีใหม่สุขสันต์ วันเด็กสุขี” ประจำปี 2565โดยมีพระครูวิมลสารวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองหัวแรต ประธานฝ่ายสงฆ์ ว่าที่ รต.ประกอบ ทรงพระ ปลัดอำเภอหนองบุญมาก นายจิระเดช ธาดากาญน์กิจ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมทองและคณะ ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดและผู้มอบของรางวัล

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม …

จัดกิจกรรม”ปีใหม่สุขสันต์ วันเด็กสุขี” ประจำปี 2565 โดยมีนางสาวธนวรรณ เกษเมธีการุณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยแถลง ร่วมเปิดงานและบริจาคขนม ตุ๊กตา ให้กับเด็กพิการหน่วยบริการห้วยแถลง

วันอังคาร ที่ 11 มกราคม 2…

จัดกิจกรรม”ปีใหม่สุขสันต์ วันเด็กสุขี” ประจำปี 2565โดยมีนายพิชัย แจ้งจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ให้เกียรติเป็นผู้มอบของรางวัลและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนหน่วยบริการจักราช

วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2565…

วันอังคาร ที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ครู บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการสูงเนิน นำนักเรียน จำนวน 5 ราย ไปรับวัคซีน Pfizer ณ โรงพยาบาลสูงเนิน

วันอังคาร ที่ 19 เดือน ตุ…

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ร่วมแสดงความยินดีกับผอ.เทวฤทธิ์ สิทธินอก ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำใส

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 256…

25 มิ.ย. 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการการศึกษาพื้นที่เขต 2 จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2564

25 มิ.ย. 2564 ศูนย์การศึก…

วันศุกร์ ที่ 12 มี.ค. 2564 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.11 นม. เป็นผู้กล่าวรายงาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดการศึกษาพิเศษและบรรยายพิเศษโดย ศกศ.11 นม. ร่วมกับ สพป.นม.เขต 2 โดยมีนางสาวดวงนภา ขาวสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมฯ เพื่อให้ความรู้การจัดการศึกษาพิเศษ การคัดกรองคนพิการทางการศึกษา สื่อสิ่งอำนวยความสะดวกฯ ระบบคูปองการศึกษา ฯลฯ ให้กับครูบุคลากร รร.เรียนรวม สังกัด สพป.นม. เขต 2

วันศุกร์ ที่ 12 มี.ค. 256…

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 นายประเสริฐ จันทรรวงทวง ผู้เเทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา เขต 3 ร้อยโทอนุชา ตั้งพาณิชย์ นายอำเภอสูงเนิน ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผู้อำนายการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการกิ่งกาชาดอำเภอสูงเนิน ผู้นำชุมชน เเละครูบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 จ.นม เข้าร่วม มอบ อุปกรณ์ ตามความต้องการจำเป็น เพื่อช่วยเหลือ นักเรียน ศูนย์การศึกษา พิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน …

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2564 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนัน อำเภอโชคชัย ประจำเดือนกันยายน 2564 ครั้งที่ 9/2564

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน…