Menu Close

ต้อนรับ นาวาอากาศเอกจักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน 1และคณะฯ เยี่ยมชม การทำงานให้กำลังคณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน

ต้อนรับ นาวาอากาศเอกจักรก…

เข้ารับประทานโล่เกียรติคุณจาก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการเป็นผู้สนับสนุนโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน” ปี 2

เข้ารับประทานโล่เกียรติคุ…

พิธีมอบบ้านพักอาศัยการจัดปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้พิการที่ใช้เก้าอี้ล้อเข็น

พิธีมอบบ้านพักอาศัยการจัด…

ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัยการจัดปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้พิการที่ใช้เก้าอี้ล้อเข็น

ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัยการจัดปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้พิการที่ใช้เก้าอี้ล้อเข็น

ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัยกา…

ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ด.ญ.กัญญารัตน์ หอมกระโทก พิการทางสติปัญญา ถูกพ่อแม่ทอดทิ้ง อาศัยอยู่กับ 2 ตา ยาย

ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ด.ญ.กั…