เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอลำทะเมนชัย
ประจำเดือนมีนาคม

3 มี.ค. 63 นางสาวพัชรมัย สีขาว หัวหน้า ศกศ.11 จ.นครราชสีมา หน่วยบริการลำทะเมนชัย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอลำทะเมนชัย ประจำเดือนมีนาคม โดยมีนายเสกสรร กลิ่นพูน นายอำเภอลำทะเมนชัย เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา