Menu Close

โครงการคัดกรองและดูแล ช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

8 กรกฎาคม 2565 ครู บุคลากรหน่วยบริการเมืองนครราชสีมา เป็นวิทยากรให้ความรู้ตามโครงการคัดกรองและดูแล ช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ณ โรงเรียนบ้านหนองปรู อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา