Menu Close

25 มิ.ย. 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการการศึกษาพื้นที่เขต 2 จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2564

25 มิ.ย. 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการการศึกษาพื้นที่เขต 2 จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2564 และแนวทางการดำเนินงานต่างๆเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของเด็กพิการ ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก หน่วยบริการห้วยแถลง