Menu Close

ร่วมการประชุมกรมการและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

        29 ก.ค. 64 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.11 นม. ร่วมการประชุมกรมการและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานการประชุม เพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินงานของจังหวัด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส่วนราชการ ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมเสมา อาคารสิริวิทยาทร ศูนย์ฯ เขตฯ 11 จ.นครราชสีมา