Menu Close

หารือเรื่องการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยบริการโนนสูง แห่งใหม่

        30 ก.ค. 64 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ. 11 นม. พร้อมด้วย ดร. ทวีทรัพย์ นามเกียรติ รอง ผอ.ศกศ.11 นม. ร่วมประชุมสมาคมผู้บริหารการศึกษาอำเภอโนนสูง เพื่อเปลี่ยนเรียนรู้งานการศึกษาพิเศษ บทบาทหน้าที่ของศูนย์ ฯ  การจัดการเรียนรวม พร้อมทั้งหารือเรื่องการจัดตั้งหน่วยบริการโนนสูงแห่งใหม่  โดยมี นายสิทธิชัย เผยฤทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตลาดแค นายกสมาคมผู้บริหารการศึกษาอำเภอโนนสูง เป็นประธานการประชุม ณ โรงเรียนบ้านไพล ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา