Menu Close

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2564

       ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ตามที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงมีพระกรุณาธิคุณ ประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่มเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการ ให้ตรงตามความจำเป็นเฉพาะบุคคล ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 254 ทุน นั้น
       บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2564 ได้พิจารณา ผู้มีคุณสมบัติให้เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม จำนวน 254 ทุน ดังรายชื่อตามเอกสารแนบ  คลิกดาวน์โหลดไฟล์

หมายเหตุ ให้นำส่งสำเนาหน้าบัญชี​ ธนาคาร​ไทยพาณิชย์​ มาที่ครูปัทมา​ ภายในวันที่​ 14​ กันยายน​ 2564​ หากมีข้อสอบถาม​ สามารถ​ติดต่อสอบถามได้ที่​ ครู​ปัทมา​ 098-2416456