Menu Close

tss

  • 0-4495-2078
  • koratsped-11@hotmail.com

สื่อการสอนทักษะจำเป็น 7 ทักษะ
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวันครราชสีมา
หลักสูตรการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI)

สำหรับให้ผู้ปกครองนำไปฝึกและสอนบุตรหลาน….สู่กระบวนการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู


วีดีโอ แนะนำการใช้หนังสือให้กับผู้ปกครองเพื่อนำไปฝึกบุตรหลานในขณะอยู่ที่บ้าน

รายการหนังสือเรียน


แนะนำชุดฝึกทักษะสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ชุดที่ 3 เล่มที่ 6


แนะนำชุดฝึกทักษะสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ชุดที่ 3 เล่มที่ 4


แนะนำชุดฝึกทักษะสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ชุดที่ 1 เล่มที่ 1


แนะนำชุดฝึกทักษะสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ชุดที่ 1 เล่มที่ 2


แนะนำชุดฝึกทักษะสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ


สื่อเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยศิลปะ เขต 1


สื่อเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยศิลปะ เขต 2


แนะนำกิจกรรมศิลปะ ชุด ธรรมชาติรอบตัว สิ่งรอบๆตัว


สื่อเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยศิลปะ เล่ม2ชุด1


ฉลาดคิด พิชิตปัญหา ชุดแบบฝึก ชุดที่ 2 เล่มที่ 2


แนะนำชุดฝึกทักษะสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ชุดฝึกลีลามือ


แนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยศิลปะ เล่ม 3


แนะนำแบบเรียนชุดที่ 3 เล่มที่ 2 BrainUp ฉลาดคิดพิชิตปัญหา 4-6 ปี


ชุดกิจกรรมเตรียมความพร้อม ภาษาไทย อ่าน-คัด ก-ฮ อายุ 2-3 ปี


แนะนำชุดกิจกรรมเตรียมความพร้อมภาษาไทย อ่าน-คัด ก-ฮ

Play Video

สื่อการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษ ในช่วงสถานการณ์ covid 19
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา
คลิปวีดีโอผู้ปกครองสอนบุตร-หลาน ขณะฝึกนักเรียนที่บ้าน

คลิปการสอนโดยผู้ปกครอง

5 Videos


เรื่องการจับคู่สี หน่วยบริการปักธงชัย


คลิปการเรียนการสอนผ่านสิ่อออนไลน์ ศกศ.เขต 11 จ.นม. หน่วยบริการปักธงชัย


เรื่องการบริหารกล้ามเนื้อแขนและข้อไหล่


ทักษะการระบายสี


การเดินลงน้ำหนักที่เท้าทั้งสองข้าง


ส่ง คลิปการฝึก บุตร-หลาน

แสดงความคิดเห็น

ติดต่อเรา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา
214 ม.2 ถ.เลี่ยงเมือง ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310
โทรศัพท์: 044952078 มือถือ: 0817907400 โทรสาร: 044-952041
Email: koratsped-11@hotmail.com

1 Comment

ใส่ความเห็น