Menu Close

วันอังคาร ที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ครู บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการสูงเนิน นำนักเรียน จำนวน 5 ราย ไปรับวัคซีน Pfizer ณ โรงพยาบาลสูงเนิน

วันอังคาร ที่ 19 เดือน ตุ…

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ร่วมแสดงความยินดีกับผอ.เทวฤทธิ์ สิทธินอก ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำใส

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 256…

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 นายประเสริฐ จันทรรวงทวง ผู้เเทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา เขต 3 ร้อยโทอนุชา ตั้งพาณิชย์ นายอำเภอสูงเนิน ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผู้อำนายการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการกิ่งกาชาดอำเภอสูงเนิน ผู้นำชุมชน เเละครูบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 จ.นม เข้าร่วม มอบ อุปกรณ์ ตามความต้องการจำเป็น เพื่อช่วยเหลือ นักเรียน ศูนย์การศึกษา พิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน …

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 และวันจันทร์ที่ 6 กันยนายน พ.ศ. 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จ.นครราชสีมา หน่วยบริการสูงเนิน ขอขอบพระคุณ ร้อยโทอนุชา ตั้งพาณิชย์ นายอำเภอสูงเนิน ที่ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จ.นครราชสีมา หน่วยบริการสูงเนิน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการ…

ร้อยโทอนุชา ตั้งพาณิชย์ นายอำเภอสูงเนิน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จ.นครราชสีมา หน่วยบริการสูงเนิน

31 ส.ค. 64 ศกศ.11 จ.นครรา…