Menu Close

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการเขต 2 ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่70 ประจำปีการศึกษา2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด(กลุ่มการศึกษาพิเศษ) ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

​เด็กชายณัฐกรณ์ ร่องพันธ์…

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่70 ประจำปีการศึกษา2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด(กลุ่มการศึกษาพิเศษ) ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

​เด็กหญิงณัฏฐณิชา​  …

กิจกรรม “ปีใหม่สุขสันต์วันเด็กสุขี” ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการห้วยแถลง

วัน ศุกร์ ที่ 20 เดือน มก…

กิจกรรม “ปีใหม่สุขสันต์วันเด็กสุขี” ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการหนองบุญมาก

วันพฤหัสบดี​ ที่ 19 เดือน…

กิจกรรม “ปีใหม่สุขสันต์วันเด็กสุขี” ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการโชคชัย

วันพุธ ที่ 18 เดือน มกราค…

กิจกรรม “ปีใหม่สุขสันต์วันเด็กสุขี” ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการเฉลิมพระเกียรติ

วัน ศุกร์ ที่ 13 เดือน มก…

กิจกรรม “ปีใหม่สุขสันต์วันเด็กสุขี” ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการจักราช

วันเสาร์ที่ 14 เดือน มกรา…

นายอารัมภ์ ปลั่งกลาง นักกายภาพบำบัด นายอาคมณ์ พันธุ์สง่า แพทย์แผนไทย ลงพื้นที่ให้บริการและให้คำปรึกษานักเรียนโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู

วันที่ 18 สิงหาคม 2565นาย…